کتاب Chasseurs de matières premières : Préface de Michel Collon

[ad_1]

بدون سوخت ، ماشین ها متوقف می شوند. شما می دانید که ، من می دانم ، بچه کوچک این را می داند. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که زندگی ما بدون مواد اولیه چگونه خواهد بود؟ خوب این پایان ماشین خواهد بود! مس را بردارید. می توانید یک و نیم مایل را در یک ماشین معمولی پیدا کنید. و بسیاری از مواد اولیه دیگر که در آفریقا به دنبال آنها خواهیم بود. درباره نویسنده Raf Casters یک مورخ و روزنامه نگار است. محقق در گروه تحقیقاتی استراتژی اقتصادی جایگزین (GRESEA). به مدت سی سال ، او گزارش می داد که مردم سرنوشت خود را به دست خود می گیرند. نویسنده مشترک کتاب “فعالیت رسانه ای” است. Don’t متنفر باش رسانه باش رسانه (2004).

[ad_2]

source