کتاب Chaucer’s Polyphony : The Modern in Medieval Poetry

[ad_1]

منتقدان مدت هاست که جفری چاوزر را پدر شعر انگلیسی می دانند. با این حال ، این مفهوم نه تنها بخش عمده ای از تاریخ ادبیات آنگلوساکسون را فراموش می کند بلکه ویژگی های سبک چاکر را نیز نادیده می گیرد. در حقیقت ، تصمیم چاوزر برای نوشتن به انگلیسی میانه ، در زمانی كه تسلط زبانهای لاتین و فرانسوی قدیمی (بخصوص در دادگاه های ادوارد سوم و ریچارد دوم) بلامنازع بود ، با یك جنبش روشنفكری كه سعی در بازگرداندن آن به اروپایی ها داشت مطابقت داشت . Vernacular محلی است که برای یک تولید فرهنگی واقعی لازم است ، که در نهایت باعث ایجاد رمانتیسم و ​​رمان مدرن شد. در نتیجه ، اگر نمی توان چاوزر را پدر شعر انگلیسی دانست ، با این وجود پدر نثر انگلیسی و یکی از پیشه وران اصلی آنچه میخائیل باختین رمان چند صدایی نامید ، است.

[ad_2]

source