کتاب Chinese Assertiveness in the South China Sea : Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy

[ad_1]

این کتاب ارزیابی رفتار قاطع سیاست خارجی چین را با تمرکز ویژه بر سیاست های چین در دریای جنوب چین (SCS) ارائه می دهد. با ارائه شرح مفصلی از وقایع در SCS و تحلیل پویایی قدرت در منطقه ، نیروهای محرک سیاست خارجی قاطع چین را شناسایی می کند. با توجه به قدرت چین در سطح داخلی و بین المللی ، این کشور چندین منبع مختلف از قدرت سخت و نرم را در نظر می گیرد ، از جمله نظامی ، اقتصادی ، ژئوپلیتیک و مشروعیت داخلی. نویسنده توضیح می دهد که تایید چین در SCS نه تنها با افزایش قدرت چین ، بلکه همچنین با واکنش های م toثر به تغییرات سیاست خارجی سایر بازیگران قابل توضیح است. این کتاب محققان را در روابط بین الملل به ویژه کسانی که علاقه مند به درک بهتر تحولات دریای چین جنوبی ، قدرت سیاسی چین و سیاست خارجی و امور بین الملل آسیای شرقی هستند ، جذب خواهد کرد.

[ad_2]

source