کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :

[ad_1]

این کتاب اثربخشی بودجه آب و هوا را به عنوان ابزاری برای کاهش تأثیر فعالیتهای انسانی بر تغییرات آب و هوایی و ارتقا growth رشد سبز در کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. . تمرکز ویژه ای بر روند مذاکرات بین المللی است که کمک می کند تا بودجه به سمت نیازها و اولویت های خاص و مسئله دسترسی به برق هدایت شود. به عنوان مثال ، مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه هنگام تلاش برای بهبود توسعه اقتصادی سبز خود بدون دسترسی به کربن با آن روبرو هستند ، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که فاقد کمک قابل توجه از کشورهای پیشرفته هستند ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این کتاب مورد توجه طیف وسیعی از دانشگاهیان و پزشکان در زمینه تغییرات آب و هوا و سیاست های انرژی خواهد بود. علاوه بر این ، این پروژه یک ابزار معتبر برای دانشجویان در برنامه های انرژی و برنامه های آب و هوایی است.

[ad_2]

source