کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives

[ad_1]

این جلد یک بررسی انتقادی از برند و بازاریابی در آموزش عالی از دیدگاه های ملی ، منطقه ای و جهانی را ارائه می دهد. همکاران با مهارت در آموزش عالی ، جامعه شناسی ، آموزش مقایسه ای و بین المللی ، بازاریابی ، رتبه بندی و خیرخواهی آموزشی از چارچوب ها و موارد جدید نظری از آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکای لاتین و ایالات متحده برای نقشه برداری از مارک های آموزش عالی استفاده می کنند. موارد تجربی و تجزیه و تحلیل ادبیات نشان می دهد که ایجاد نام تجاری به هدف مورد نظر آموزش عالی تبدیل شده است. این کتاب پویایی سازمان دانشجویی و همچنین نقش حیاتی سیاست و حرفه ای بودن را در حمایت از استراتژی های مارکینگ و بازاریابی در آموزش عالی با توجه به عدالت نشان می دهد.

[ad_2]

source