کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :

[ad_1]

این مطالعه شامل دانش تخصصی در مورد جریان های مایع پیچیده در دستگاه های میکروسیالی است. طیف نقطه ای جنبه هایی مانند تجزیه و تحلیل ، خصوصیات آزمایشی ، شبیه سازی عددی و بهینه سازی عددی را شامل می شود ، اما محدود نمی شود. مخاطبان هدف عمدتاً متشکل از محققانی هستند که قصد دارند فعالیت هایی را در زمینه مایعات سیال آغاز کنند. این کتاب همچنین می تواند به عنوان مطالعه تکمیلی در دوره های تحصیلات تکمیلی مفید باشد.

[ad_2]

source