کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja

[ad_1]

این کتاب مجموعه معتبری از مشارکتهای مربوط به منطق فازی و تئوری تصمیم گیری ، همراه با کاربردها و مطالعات موردی در اقتصاد و مدیریت را ارائه می دهد. این کتاب که به رسمیت شناختن از کارهای پیشگامانه اش به استاد Jaume Gil Aluga اختصاص یافته است ، گزارش هایی در مورد نظریه ها ، روش ها و چالش های جدید ارائه می دهد ، بنابراین نه تنها یک راهنمای مرجع به موقع بلکه منبع ایده های جدید و الهام بخش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان به طور یکسان ارائه می دهد.

[ad_2]

source