کتاب Computational Intelligence Techniques in Diagnosis of Brain Diseases :

[ad_1]

این کتاب روش جدید پردازش سیگنال زیست پزشکی را برای استخراج سیگنال اساسی خاص از ضبط های چند کانال بالقوه پر سر و صدا برجسته می کند و نشان می دهد که این روش برای استخراج اجزای مستقل از سیگنال الکتروانسفالوگرام اندازه گیری شده (EEG) مناسب است. این سیستم اسپیندل های حافظه را به طور کارآمد استخراج می کند و در حملات آلزایمر نیز موثر است. پیشرفت های فعلی در رایانه ها و پردازش سیگنال ها باعث شده است که سیگنال های EEG یا “امواج مغزی” بتوانند بین انسان و کامپیوتر ارتباط برقرار کنند – منطقه ای که می تواند برای استفاده در این زمینه گسترش یابد.

[ad_2]

source