کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

[ad_1]

این کتاب اهمیت نظری و عملی و چالش های مدل توافق دموکراسی را بررسی می کند. از زمان انتشار سیاست های رزیدنسی (1968) و دموکراسی در جوامع کثرت گرا (1977) نظریه ها و کاربردهای عملی پروفسور لگ فارت نقش اصلی را در ایجاد شهرک های صلح پایدار داشته است. در این جلد ویرایش شده ، محققان و پروفسور لیژارت خود به طور انتقادی تاریخ حرفه ای بودن و کاربرد آن را در مناطقی از جمله ایرلند شمالی ، بوسنی و هرزگوین و کلمبیا بررسی می کنند. این کتاب یک مطالعه اساسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در علوم سیاسی ، سیاست های تطبیقی ​​، عدالت انتقالی و مطالعات صلح خواهد بود. این امر همچنین برای پزشکان مختلف از دیپلمات ها گرفته تا سازمان های غیردولتی علاقه مند به استفاده عملی از مدل های آزمایش شده اقامت سیاسی مفید خواهد بود.

[ad_2]

source