کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War

[ad_1]

پیگیری کتاب قبلی دونا استار دیلن ، سیاست های ریاست جمهوری در مورد تروریسم: از رونالد ریگان تا باراک اوباما (پالگریو ، 2014) ، این کتاب مقایسه و مقایسه رویکرد دولت اوباما در رویکرد دولت ترامپ در زمینه امنیت ملی و ضد تروریسم است. این مقاله مروری است بر ضد تروریسم در دوران اوباما ، سپس به ظهور داعش و جنگ داخلی سوریه روی می آورد و با تجزیه و تحلیل سیاست های امنیت ملی دولت جدید ترامپ پایان می یابد.

[ad_2]

source