کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب نشان دادن چگونگی اصلاح و بهبود خصوصیات یک ماتریس میرایی به منظور یافتن مفیدترین روش برای افزودن میرایی به یک سیستم مکانیکی معین است. برای این منظور ، دو درجه مدل آزادی ترمزهای دیسکی تجزیه و تحلیل می شود تا بینشی در مورد رفتار اصلی فیزیکی میرایی بدست آید. علاوه بر این ، مدل ترمز با اجزای محدود واقع بینانه تر ، مورد بررسی قرار گرفته و برای پایداری بهینه شده است.

[ad_2]

source