کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology

[ad_1]

این کتاب مطالعه ای در مورد اکولوژی سیاسی جنگل زدایی در شبه جزیره تکناف در بنگلادش را ارائه می دهد. هدف از این مطالعه روشن کردن عوامل اجتماعی م toثر در جنگل زدایی ، از جمله فقر ، مهاجرت پناهندگان ، تجاوز به جنگل ها و روابط قدرت در مدیریت جنگل بود. تجزیه و تحلیل های فردی که در این کتاب ارائه شده است ، کاملاً مبتنی بر اطلاعات اولیه به دست آمده از طریق کارهای میدانی اصلی است که طی یک دوره 7 ساله انجام شده و با استفاده از سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری های GIS است. نیمه دوم این کتاب به رویکردهای جنگل کاری مانند جنگلداری اجتماعی و جنگل های خانگی می پردازد که کاربردهای گسترده تری در کشورهای در حال توسعه دارند.

[ad_2]

source