کتاب Der Begriff der Jüdischen Kunst in der Kunstgeschichte : Versuch einer Definition

[ad_1]

در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، هنرمندان یهودی به طور فزاینده ای با تأثیر ریشه در آثار خود و اصطلاح “هنر یهود” دست و پنجه نرم می کردند. با استفاده از مثال ماکس لیبرمن و مارک شاگال ، نمایندگان یهودیت غربی و شرقی در اروپا و واکنشهای تاریخ هنر نسبت به آثار آنها ، اصطلاح “هنر یهود” اکنون برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است.

[ad_2]

source