کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman : Da blieb sein Platz leer

[ad_1]

جای او خالی ماند. و چرا سینتا امید خود را برای ملاقات دوباره در روز عروسی از دست نمی دهد ، توبیاس اشمیتثوفر به همسرش قول می دهد نه تنها عشق ابدی ، بلکه به خاطر او از سرگرمی خطرناک خود – کوهنوردی نیز دست بکشد. فقط یک بار او می خواهد در سخت ترین نقطه با دوستان نزدیک خود از فلدکوف صعود کند. پس از آن باید برای همیشه پایان یابد. سینتا حتی اگر احساس بدی داشته باشد نمی تواند با همسرش در مورد تور خداحافظی صحبت کند. در ابتدای فوریه ، در شرایط سخت آب و هوایی ، تیم طناب زدن شروع می شود. در همین حال ، سینتا از دکتر می آموزد. برگر آن به امید ایستاده است. حالا او مشتاقانه منتظر بازگشت توبیاس بیش از حد معمول است. اما مهلت بدون حضور یکی از کوهنوردان می گذرد …

[ad_2]

source