کتاب Der Bergdoktor 2015 – Heimatroman : Dr. Burger und die geheimnisvolle Magd

[ad_1]

شب ساعت دوم است ، اما الکس هوبن باخر نوزده ساله در رختخواب خود خواب نیست ، او پشت در خم شده و در کمین است. او می تواند اتاق کنیزک جوان ریتا و اتاق خواب پدرش را ببیند. آیا واقعاً این دو نفر از نبود همسر یک کشاورز بیمار برای راهپیمایی در مسیرهای ممنوع سو taking استفاده می کنند؟ الکس دعا می کند تا زمانی که سوions ظن او تأیید شود – اما سپس او اتاق ریتا را باز می کند و عمدا می رود ، فقط یک لباس شب کرکی پوشیده و وارد اتاق خواب زناشویی می شود …

[ad_2]

source