کتاب Der Bergdoktor 2018 – Heimatroman : Wechselhaft wie der April?

[ad_1]

هانی بیمار است … Corbinian Trinkwalder نمی تواند راه دیگری برای تغییر رفتار همسر جوان خود توضیح دهد. هانی قبلاً باز ، خوشحال و پرانرژی بود و اکنون او خجالتی ، تک صدایی و مدام خسته است. او تقریبا بی ادبی لطافت او را رد می کند. حالات تغییر یافته بر ازدواج آنها تأثیر می گذارد زیرا کوربینیان نمی تواند آن را رقم بزند. پس از جدایی ، سرانجام هانی در Dr. همبرگر زن جوان را زیر و رو می کند. این تشخیص نه تنها برای لی ، بلکه برای کاربینیان یک شوک بزرگ است: او در یائسگی است – در سن 29 سالگی!

[ad_2]

source