کتاب Der Bergdoktor 2019 – Heimatroman : Mit Dr. Burgers Beistand

[ad_1]

وقتی دکتر پانکراز برگر با سه نوه اش در وقت ناهار به خانه برمی گردد و منتظر یک وعده غذایی خوشمزه است که Zenzi برای خانواده آماده کرده است ، مثل همیشه. اما او قبلاً در سالن متوجه شده بود که مشکلی پیش آمده است. بوی سوختگی می دهد. اندکی پس از آن ، زنززی را که روی مبل پهن شده است ، پیدا کرد و به آرامی از خودش ناله کرد. پانکراز برگر می خواهد بلافاصله پسرش را در تمرین مطلع کند ، اما مارتین در راه واچمایر-هوف است. در آنجا نیز وضعیت اضطراری وجود دارد. لیزی ، همسر کشاورز جوان ، در خانه قرص های بسیار قوی و بسیار خطرناکی پیدا کرد …

[ad_2]

source