کتاب Der Reiz des Verbrechens : Berlin Krimi

[ad_1]

در زندان ، از همه مکان ها ، ولفگانگ بدهکار شغل می یابد – به عنوان نگهبان زندان. اما او می خواهد به جای اینکه گوسفندان سیاه خود را به مسیر درست برگرداند ، از آنها بیاموزد. زیرا ولفگانگ رویای سریع و ماجراجویی را در سر می پروراند. با این حال ، او فقط می خواهد افرادی را که از راه های مشکوک درآمدزایی می کنند ، بدزدد و آنها را فریب دهد. به زودی او یک شریک با استعداد در همکار خود بندیکت یافت. و وقتی همسرش هلگا اینگونه احساس می کند ، طولی نمی کشد که س askال کند – و یا به او می پیوندد. اما هر کودتای برنامه ریزی شده ای برای تکامل سه گانه به راحتی پیش نمی رود. به نظر می رسد ، جواهر فروش یک حرومزاده مساوی است و در یک سفر دریایی این سه خطر دارند که خود را قربانی کنند.

[ad_2]

source