کتاب Der Schneeti : Ein Winterwunder für Ole

[ad_1]

برف بارید – اینجا برف است! امسال اولی اصلاً منتظر زمستان نیست. او خانه جدید خود را دوست ندارد و قطعاً مدرسه جدید را دوست ندارد. این بیشتر به این دلیل است که روکو و باندش زندگی را برای او در آنجا سخت می کنند. بیشتر از همه ، اولی دوست دارد به پدربزرگ اتوکار در کانادا فرار کند ، اما این چیست؟ ناگهان شنیدم که پنجره Ole را زدم و برف به داخل آن ریخت – “Hallöle Öle” – یخی واقعی! و با Schneeti توسط Ole’s ، یک زمستان دانه برف می تواند فوق العاده ، جادویی و پر فراز و نشیب باشد! اما وقتی خود اشنیتی در خطر است ، اولی برای نجات اشنیتی مجبور است پیشی بگیرد. چقدر او واقعاً در پیدا کردن دوستان جدید مهارت دارد که می تواند روی آنها حساب کند. یک افسانه زیبا و بی انتهای زمستانی برای شما که باید آن را با صدای بلند بخوانید و برای خود بخوانید – سال به سال.

[ad_2]

source