کتاب Designing Impedance Networks Converters :

[ad_1]

تحقیق و کاربرد ترانسفورماتورهای شبکه امپدانس در سالهای اخیر بسیار محبوب بوده است ، اما هنوز فاقد درک و رهنمودهای کاربرد شبکه های امپدانس است ، بنابراین ، یک بازار بزرگ و پتانسیل آرام در مورد ترانسفورماتورهای شبکه امپدانس وجود دارد. این کتاب می تواند به عنوان یک ماده آموزشی برای فارغ التحصیلان و راهنمایی مهندسین به عنوان طراحی یک ترانس مقاومت منبع ، هدف اصلی این کتاب درک شبکه های امپدانس مدارهای سوئیچینگ غیرخطی و شبکه های امپدانس تطبیق است ، که درک همه نیروها را افزایش می دهد. ترانسفورماتورها از نظر امپدانس شبکه. در نظر گرفتن تطبیق شبکه امپدانس منجر به مجموعه ای از معیارها برای طراحی ترانسفورماتور منبع امپدانس ، جایگزینی روشهای طراحی خسته کننده ، دستی و مبتنی بر تجربه می شود.

[ad_2]

source