کتاب Die Auswirkung von sportlicher Spezialisierung im Kindes- und Jugendalter

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی از سال 2020 در گروه بهداشت – فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، درجه 1 ، FH Carinthia ، مکان Klagenfurt ، زبان: آلمانی ، چکیده: مفهوم تخصص ورزش در کودکان و نوجوانان یک مفهوم نسبتاً جدید اما گسترده است. به همین دلیل ، در حال حاضر مطالعات کمی در مورد پیامدهای این موضوع وجود دارد. هدف از این کار ادبی این است که یاد بگیرد چگونه تخصص اولیه ورزش از نظر حساسیت روی کودکان و نوجوانان تأثیر می گذارد. برای پاسخ به س researchال تحقیق ، از یک مرور سیستماتیک شامل یک متاآنالیز ، و همچنین پنج مطالعه متن کامل برای تجزیه و تحلیل و مقایسه استفاده شد. تمام مطالعات داده های مربوط به درجه تخصص ورزش و بروز آسیب های ورزشی را جمع آوری کرده اند.

[ad_2]

source