کتاب Die CEO-Auswahl : Die drei Hürden zur neuen Verantwortung und wie Sie diese meistern, plus E-Book inside (ePub, mobi oder pdf)

[ad_1]

هنگام پر کردن موقعیت ها در مدیریت عالی ، قوانین بسیار ویژه ای اعمال می شود. یورگن و نانی نیبل در کار جدید خود توضیح می دهند که چگونه کار با پایان اولین مانع و آغاز مراحل انتخاب ادامه خواهد یافت: – از بررسی های پیش زمینه تا ارائه پرونده تجاری و مصاحبه تا شام با شریک زندگی و همسر: با شما چه کار کنید نامزد مدیرعامل و چگونه می توانید برای آن آماده شوید؟ از مصاحبه های شغلی گرفته تا مذاکرات مربوط به قرارداد: خطرات قانونی چیست؟ چگونه مذاکره می کنید تا بیشترین بهره را از خود ببرید؟ با استفاده از 15 سال مشاوره عملی از مدیران سطح C ، این دوتایی نویسنده نمای پشت صحنه را ارائه می دهد.

[ad_2]

source