کتاب Die Seelenlicht Chroniken : Mickal & Hannah

[ad_1]

من برای محافظت از پادشاهم به دنیای تو آمدم. در اینجا من سایه ها را شکار می کنم ، آن موجوداتی که یک جادوگر تاریک برای تسلیم مردم من ایجاد کرده است. تا وقتی که به همه سایه ها آسیب نرسونم ، استراحت نمی کنم. چون این سرنوشت من است. غریبه ها دوست می شوند. همدلی به احساس تبدیل می شود. وقتی او با هانا میکال ملاقات می کند ، هیچ تصوری از خطری که تهدید می کند ندارد و وقتی شرایط از کنترل خارج می شود ، به حداکثر حد خود می رسد. میکال برای محافظت از او همه کار می کند ، اما فقط وقتی متوجه شود سایه ها چقدر بی وجدان هستند ، شروع به درک این می کند که Diamond Warrior تنها شانس او ​​است. به زودی ، هانا با تصمیمی روبرو می شود که زندگی قبلی او را برای همیشه از بین می برد. و وقتی تصمیم گرفته می شود ، دیگر هیچ بازگشتی وجود ندارد … Ke shalan dour – من مال تو هستم.

[ad_2]

source