کتاب Digital Storage in Consumer Electronics : The Essential Guide

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای برای ذخیره سازی دیجیتال لوازم الکترونیکی مصرفی است. این مقاله انواع مختلف ذخیره سازی دیجیتال ، از جمله فن آوری های ذخیره سازی حالت جامد غیر فرار و مزایا و معایب آنها را مورد بحث قرار می دهد. این مقاله بهترین روشهای انتخاب ، یکپارچه سازی و استفاده از دستگاههای ذخیره سازی را برای برنامه های مختلف مورد بحث قرار می دهد. این شبکه سخت افزاری را در یک سازمان جامع کشف می کند که منجر به ذخیره سازی خانه همیشه همراه با ذخیره سازی دیجیتال در فضای ابری می شود تا زیرساختی برای پشتیبانی از برنامه های مصرف کننده و اینترنت اشیا در حال ظهور ایجاد کند. همچنین نقش وسایل ذخیره سازی دیجیتال در ایجاد امنیت و حریم خصوصی در محصولات مصرفی را بررسی می کند.

[ad_2]

source