کتاب Digital Technology and Organizational Change : Reshaping Technology, People, and Organizations Towards a Global Society

[ad_1]

این کتاب شامل مجموعه ای از بهترین مقاله های پژوهشی ارائه شده در کنفرانس سالانه فصل ایتالیا از انجمن سیستم های اطلاعاتی (AIS) است که در اکتبر 2016 در ورونا ایتالیا برگزار شد. جامعه جهانی و در نتیجه یک دنیای دیجیتالی همیشه نوآور. این ابتدا در مورد فن آوری های نوظهور و شیوه های جدید در جهان سیستم های اطلاعاتی بحث می کند. سپس جابجایی های تجاری و مداوم جدید را بررسی می کند. سرانجام ، تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از دسترسی و بهره برداری از شبکه های اجتماعی و فنی را بررسی می کند. تعدد نظرات ارائه شده ، این کتاب را به ویژه برای کاربران ، شرکت ها ، دانشمندان و دولت ها مرتبط می کند.

[ad_2]

source