کتاب Digital Transformation of the Consulting Industry : Extending the Traditional Delivery Model

[ad_1]

این کتاب فرصت ها و شرایط ارائه شده توسط فناوری دیجیتال برای گسترش ، نوآوری و تمایز خدمات ارائه شده توسط شرکت های مشاوره را بیان می کند. این محصولات صحیح مانند سیستم عامل های مشاوره تحت وب ، برنامه های مشاوره ، فن آوری های معنایی و ابزارهایی برای داده کاوی و همکاری را ارائه می دهد. علاوه بر این ، مفاهیم ارزیابی شبیه سازی مجازی فرآیندهای مشاوره را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه می توان راه حل هایی برای ترکیب مدل های مشاوره سنتی و دیجیتال ایجاد کرد. با ارائه آخرین تحقیقات و ارائه مروری جامع از روش ها و فن آوری های مورد نیاز برای تحول دیجیتال در صنعت مشاوره ، این کتاب به عنوان راهنما و نقشه راه برای شرکت های مشاور نوآور خدمت می کند.

[ad_2]

source