کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات را در یک مورد منسجم برای علوم دریایی ساحلی ادغام می کند. این کار که برای متخصصان یا متخصصان علوم ساحلی ، اقیانوس شناسی و رشته های مرتبط طراحی شده است ، افرادی را که در زمینه های بین رشته ای مشغول به کار هستند و تلاش می کنند راه حل های عملی برای مشکلات زیست محیطی در مناطق دریایی ساحلی در سراسر جهان پیدا کنند ، جذب می کنند. نمونه ها از مناطق مختلف جغرافیایی از جمله منطقه دریای سیاه گرفته شده است. مناطق تحت پوشش شامل جنبه های زمین شناسی دریایی ساحلی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و تاریخ است. این مناطق موضوعی انتخاب شدند زیرا مبنایی برای تحقیق یکپارچه از مشکلات برجسته محیطی ، راه حل های چشم انداز یا تفسیر زمینه های تاریخی را تشکیل می دهند.

[ad_2]

source