کتاب Duncan Sandys and the Informal Politics of Britain’s Late Decolonisation :

[ad_1]

این کتاب تأثیر جدیدی بر شبکه های غیررسمی “پسر قدیمی” بر استعمار انگلیس می افکند. دانکن ساندیز یکی از برجسته ترین سیاستمداران محافظه کار دهه های میانی قرن 20 انگلیس بود. وی همچنین یکی از شخصیتهای اصلی سیاست استعمارزدایی “بادهای تغییر” هارولد مکمیلان بود و از سال 1960 تا 1964 به عنوان وزیر مستعمرات و روابط مشترک المنافع فعالیت می کرد. کناره گیری و بهبود روابط نژادی در انگلیس. Sandys منافع تجاری قابل توجهی را در آفریقا توسعه داد و شخصاً از طریق کانال های عمومی و رسمی در مورد رودزیا ، مهاجرت کشورهای مشترک المنافع و عقب نشینی “شرق سوئز” در اواخر دهه 1960 وارد عمل شد. این کتاب به طور یکسان مورد توجه دانشجویان استعمارزدایی و سیاست های قرن بیستم انگلیس قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

source