کتاب Electromagnetic Actuation and Sensing in Medical Robotics :

[ad_1]

این کتاب عملکرد الکترومغناطیسی (EMA) و سیستم های سنجش را برای طیف گسترده ای از برنامه ها از جمله تحویل داروی هدف ، کنترل میزان رهش دارو ، کاتتریزاسیون ، تزریق داخل سوزنی غیر سوزنی ، آندوسکوپی کپسول مغناطیسی بی سیم و ریزپردازنده ها برجسته می کند. همچنین آخرین تکنیک های عملیاتی و سنجش مغناطیسی با اهداف کنترل از راه دور مورد استفاده در پزشکی پزشکی را مرور می کند.

[ad_2]

source