کتاب Endophthalmitis in Clinical Practice :

[ad_1]

این کتاب یک راهنمای اجمالی و عملی برای مدیریت اندوفتالمیت برای چشم پزشکان مشغول ارائه می دهد. این شامل نکات و ترفندهای بی شماری ، مرواریدهای بالینی و تصاویر رنگی برای نشان دادن جنبه های مختلف تشخیص است که در هنگام ارزیابی بیماران می توان به سرعت به آنها اشاره کرد. اندوفتالمیت در عمل بالینی از روش “آسان برای آشپزی” برای اطمینان از به دست آوردن سریع و کارآمد اطلاعات برای بهترین مراقبت از بیماران مبتلا به آندوفتالمیت استفاده می کند. علاوه بر سبک نگارش مختصر ، اندازه جمع و جور این کتاب به این معنی است که می توان آن را در صورت تمایل در کیسه ای نگه داشت و در عمل بالینی به راحتی از آن استفاده کرد.

[ad_2]

source