کتاب Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این کتاب مطالعات موردی اصلی و به روز شده در مورد “دامپینگ اخلاق” را ارائه می دهد که شکاف های مدیریت اخلاق را در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​بسیار تسهیل کرده است. حتی برای محققان باتجربه نیز مفید است زیرا صدایی برای جمعیت آسیب پذیر کشورهای فوق الذکر فراهم می کند. اطمینان از رفتار اخلاقی همکاری شمال و جنوب در تحقیقات فرایند دشواری است. شرایط زمینه ای که چنین همکاری در آن اتفاق می افتد شامل تفاوت فاحش در درآمد و قدرت دور ریختنی و همچنین سابقه قبل از استعمار است ، در حالی که تفاوت در فرهنگ می تواند لایه جدیدی از عوارض را ایجاد کند. در این زمینه ، مطالعات موردی اخیر درباره رفتارهای غیراخلاقی برای آموزش اخلاق تحقیق ضروری است.

[ad_2]

source