کتاب Experimental Vibration Analysis for Civil Structures : Testing, Sensing, Monitoring, and Control

[ad_1]

این جلد ویرایش شده مشارکت های منتخبی از کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل ارتعاشی تجربی سازه های مهندسی عمران را در سال 2017 در سان دیگو ، کالیفرنیا برگزار کرده است (EVACES2017). این رویداد مهندسان ، دانشمندان ، محققان و پزشکان را گرد هم آورد و محفلی را برای بحث و انتشار آخرین پیشرفت ها و دستاوردها در تمام جنبه های اصلی آزمایش پویا سازه های مهندسی عمران ، از جمله ابزار دقیق ، منابع تحریک ، تجزیه و تحلیل داده ها ، شناسایی سیستم ، نظارت و ارزیابی شرایط ، آزمایشات در محل و آزمایشگاه ، هنجارها و استاندارد ها و کاهش ارتعاشات.

[ad_2]

source