کتاب Formalizing Natural Languages with NooJ and Its Natural Language Processing Applications : 11th International Conference, NooJ 2017, Kenitra and Rabat, Morocco, May 18–20, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی ، NooJ 2017 ، است که در کنیترا و رباط ، مراکش ، در ماه مه 2017 برگزار شد. 20 مقاله کامل اصلاح شده ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و از بین 56 مقاله انتخاب شد. NooJ یک محیط توسعه زبانی است که ابزارهایی را برای زبان شناسان فراهم می کند تا منابع زبانی را ایجاد کنند که طیف گسترده ای از پدیده های زبانی را رسمی می کند: تایپوگرافی ، هجی ، واژگان کلمات ساده ، واحدهای چند کلمه ای و عبارات ناپیوسته ، مدولاسیون ریشه ای و ریشه ای ، دستور زبان محلی و ساختاری ، جابجایی و معناشناسی. مقالات این جلد در بخشهای موضوعی واژگان و مورفولوژی سازمان یافته اند. تجزیه و تحلیل دستوری برنامه های پردازش زبان طبیعی ؛ آینده NooJ.

[ad_2]

source