کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization

[ad_1]

این جلد ، مروری بر آخرین تحولات در زمینه تحول سریع تجارت کشاورزی ، با برجسته سازی آخرین موضوعات ، مفاهیم ، روندها و موضوعات تحقیق ، عمل و سیاست است. با تمرکز ویژه بر فناوری ، محصول و فرآیند نوآوری ، نویسندگان طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به موضوعاتی از قبیل تحقیق و توسعه ، انتقال فناوری ، ثبت اختراعات و صدور مجوز را با احترام ویژه به نقش نهادهای دانشگاهی ، خصوصی و سازمانهای عمومی نمایندگی های تولید و انتشار دانش. این کتاب مطالعات موردی ابتکارات نوآورانه را در سراسر صنعت ارائه می دهد و محققان ، رهبران بازرگانی ، مدیران دانشگاه ها و سیاست گذاران مربوط به تأثیرات چند وجهی این بخش پویا و بحث انگیز را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

source