کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :

[ad_1]

این کتاب یک فرمول تحلیلی دقیق و روش طراحی گام به گام طراحی الکترومغناطیسی (EM) برای سازه های جذب رادار (RAS) را ارائه می دهد. در اینجا هر دو مدل مدار معادل و رویکرد نمودار اسمیت با تصاویر مورد بحث قرار می گیرد تا درک روشنی از مراحل طراحی RAS چند لایه به مشخصات مورد نیاز ارائه شود. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیق و توسعه است که در زمینه طراحی و توسعه RAS فعالیت می کنند.

[ad_2]

source