کتاب Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications :

[ad_1]

این کتاب برای متمرکز کردن ریاضیات مورد نیاز برای درک احتمالات ، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی که از رشته های ریاضی پایه ای مورد استفاده در مهندسی ارتباطات از راه دور هستند ، به مهندسان می پردازد. نویسنده مفاهیم اساسی این مباحث را تا حد ممکن واضح توضیح می دهد تا افرادی که دانش عمیقی از این مباحث ریاضی ندارند ، بهتر بتوانند از کاربردهای آنها در مسائل واقعی قدردانی کنند. مثالهای کاربردی از زمینه های مختلف ارتباطی گرفته شده است. اگر خواننده علاقه مند به درک امکانات و فرآیندهای تصادفی است که برای شبکه ها و سیستم های ارتباطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، این کتاب نیازهای او را برآورده می کند.

[ad_2]

source