کتاب Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide

[ad_1]

این راهنما بر پاسخ به سوالات متداول بیماران مراقبینی که از بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی دستگاه گوارش مراقبت می کنند ، متمرکز است. علاوه بر این ، متن پزشکان را از طریق روش های پیچیده تشخیصی و درمانی / مدیریتی برای اختلالات حرکتی ، از جمله آزمایش های معمول و تخصصی ، شروع داروها ، عوارض جانبی دارو و عوارض بیماری ، راهنمایی می کند. اختلالات حرکتی گوارشی که توسط متخصصان این حوزه نوشته شده است: راهنمای بالینی Point of Care یک مرجع ارزشمند برای پزشکان پر مشغله ای است که در نوک انگشتان خود به بهترین پاسخ های مبتنی بر شواهد نیاز دارند.

[ad_2]

source