کتاب Gendering Diplomacy and International Negotiation :

[ad_1]

این کتاب پیشگامانه به این س importantال مهم و اغلب پرهیز می پردازد: زنان از کجا در دیپلماسی معاصر و مذاکرات بین المللی قرار می گیرند؟ این متن یک برنامه تحقیقاتی جدید ، شامل دیدگاه های نظری و مفهومی جدید در مورد جنسیت ، قدرت و دیپلماسی را معرفی می کند. این مجلد طیف وسیعی از محققان روابط بین الملل را از مناطق مختلف جهان گردهم آورده تا مشارکتهای اصلی خود را که به تحلیل جایگاه زنان در دیپلماسی و مذاکرات بین المللی می پردازند ، بنویسید. این مشارکت از نظر دامنه ای غنی و جهانی با مواردی از برزیل ، ژاپن ، ترکیه ، اسرائیل و سوئد تا سازمان ملل ، روسیه ، نروژ و اتحادیه اروپا درگیر است. این کتاب یک خلا تحقیق مهم را پر می کند و مورد توجه دانشجویان و محققان در زمینه های جنسیت ، دیپلماسی و روابط بین الملل خواهد بود. این حجم همچنین به جامعه وسیع تری از پزشکان علاقه مند به عمل دیپلماسی و مذاکرات بین المللی می رسد.

[ad_2]

source