کتاب Genetic and Evolutionary Computing : Proceedings of the Eleventh International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, November 6-8, 2017, Kaohsiung, Taiwan

[ad_1]

این حجم از پیشرفت ها در سیستم های هوشمند و رایانه ، مقالاتی را نشان می دهد که در یازدهمین کنفرانس بین المللی محاسبات ژنتیکی و تکاملی (ICGEC 2017) ارائه شده است. این کنفرانس از 6 تا 8 نوامبر 2017 با حمایت مالی اسپرینگر ، دانشگاه فنی فوجیان در چین ، دانشگاه ملی Kaohsiung ، انستیتوی فناوری هاربین ، دانشگاه ملی علمی کاربردی Kaohsiung و دانشگاه فنی V fromB در کاوهسیونگ ، تایوان برگزار شد. استراوا هدف این کنفرانس خدمت به عنوان یک مجمع بین المللی برای محققان و متخصصانی بود که در همه زمینه های محاسبات ژنتیکی ، محاسبات هوشمند ، محاسبات تکاملی و محاسبات شبکه ای فعالیت می کنند.

[ad_2]

source