کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation

[ad_1]

این کتاب به مطالعه جزایر و نقش آنها در جهانی جهانی اختصاص یافته است. علاوه بر جغرافیای ساحلی یا اقیانوسی / دریایی ، تاکنون مطالب جامع کمی درباره تخصص جغرافیای جزیره کوچک وجود دارد. هدف آن پل زدن چشم اندازهای علوم طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی است. در جغرافیای جزایر کوچک ، خوانندگان در مورد توسعه فیزیکی جزایر ، اهمیت فرهنگی و سیاسی آنها و همچنین مشخصات اقتصادی آنها می آموزند. این کتاب محققان ، دانشجویان و محققان علاقه مند به ویژگی های خاص فضاهای جزیره را به خود جلب می کند.

[ad_2]

source