کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice

[ad_1]

براساس مقالاتی از چهارمین سمپوزیوم آزمایشگاه بین المللی سیستم های تجارت (BSLAB) در سال 2016 ، این جلد با ارائه بینش درباره پیشینیان تفکر سیستمی در زمینه سیستم های تجاری ، به مدیریت تجارت ، ادبیات سازمانی و نوآوری کمک می کند. سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه سیستم های تجارت با چالش های اقتصادی و اجتماعی کنونی جهانی از منظر سیستماتیک سروکار دارد و از زمینه های مدیریت ، اقتصاد ، مهندسی و جامعه شناسی استفاده می کند. به طور خاص ، سمپوزیوم 2016 بر مشارکت های شناختی ، نظری ، روش شناختی ، فنی و عملی متمرکز است که نمایانگر تحولات نظریه و عمل حاکم بر سیستم های تجاری برای پاسخگویی به چالش های فعلی و آینده در اقتصاد جهانی است. مشارکتها کاربرد تفکر سیستم در حاکمیت را شامل می شود ، از جمله معرفی فعالیتهای جدید اداری ، سازمانی و مدیریتی با هدف نوآوری و نظارت بر سازمان.

[ad_2]

source