کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production

[ad_1]

این کتاب روشهای سیم پیچ سیم پیچ فعلی ، فن آوری های مرتبط و فناوری های اتوماسیون مرتبط را معرفی می کند. از مقدمه به عنوان یک فرآیند اتصال پیوسته ، در مورد خواص فیزیکی سیم پیچ ها ، محصولات نیمه تمام (سیم ، بدنه سیم پیچ ، عایق) در زنجیره فرآیند معرفی می شوند ، از روش های مختلف سیم پیچ برای سیم سیم مغناطیسی استفاده می شود. در آخر ، اتوماسیون این فرایندها شرح داده شده است.

[ad_2]

source