کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :

[ad_1]

این کتاب حول استفاده از هسته های پردازنده نرم آماده FPGA ساخته شده است. این کتاب تمرکز ویژه ای بر روی تخته های Altera FPGA دارد. این کتاب بسیاری از نیازهای سیستم های مختلف جاسازی شده را بررسی می کند و خوانندگان را برای طراحی عملی و توسعه چنین سیستم هایی آماده می کند. چندین مثال و مطالعات موردی عملی برای امکان درک صحیح مفاهیم طراحی گنجانده شده است. این کتاب که در ابتدا به عنوان کتاب درسی برای دوره های مقدماتی یا آزمایشگاهی در سیستم های جاسازی شده مبتنی بر FPGA طراحی شده است ، مورد توجه دانش آموزان و معلمان قرار خواهد گرفت. این کتاب از رویکرد ذهنی برخوردار است ، و این کتاب همچنین برای علاقه مندان و تمرین کنندگانی که به دنبال یادگیری در مورد تخته های Altera FPGA هستند نیز مناسب است.

[ad_2]

source