کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials

[ad_1]

این جلد ویرایش شده ، مورخان ، مردم شناسان و باستان شناسان را به هم می پیوندد تا جهان های مورد مناقشه اجساد اپیدمی را کشف و از بین ببرند. چرا دفن اغلب در قلب اختلافات ، حاشیه نشینی و اعتراض ها در هنگام شیوع بیماری وجود دارد؟ چرا اجساد انسان در متن شیوع بیماری عفونی نه تنها برای افراد زنده ، بلکه برای ادامه حیات جامعه و تمدن خطرناک است؟ با بررسی مواردی از مرگ سیاه تا ابولا ، همکاران این ایده غالب را به چالش می کشند که یک چارچوب جهانی برای سرایت می تواند اهمیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر اپیدمی بدن را توضیح دهد.

[ad_2]

source