کتاب Hybrid Energy Systems : Driving Reliable Renewable Sources of Energy Storage

[ad_1]

این کتاب در مورد نوآوری ها در زمینه سیستم های ذخیره سازی انرژی ترکیبی (HESS) بحث می کند و دوام ، عملی بودن ، مقرون به صرفه بودن و کاربرد سیستم HESS را پوشش می دهد. این نشان می دهد که چگونه اتصال دو یا چند فناوری ذخیره انرژی می تواند با سیستم های انرژی تجدید پذیر تعامل داشته و از آنها پشتیبانی کند. ساختارهای مختلف سیستمهای انرژی تجدید پذیر مستقل با سیستمهای ذخیره انرژی ترکیبی مانند سیستمهای ذخیره انرژی ترکیبی منفعل ، نیمه فعال و فعال بررسی می شوند. یک بررسی دقیق از استراتژی های کنترل مدرن ، مانند استراتژی های کنترل کلاسیک و استراتژی های کنترل هوشمند برای سیستم های انرژی تجدید پذیر با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی ، برجسته شد. مسیرهای آینده برای ترکیب و کنترل این دو سیستم نیز مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

source