کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty

[ad_1]

این کتاب نتایج یک مطالعه اخیر مبتنی بر مصاحبه در مورد نحوه مشاهده و ارتباط 28 فرد جوان در ملبورن ، استرالیا را از آینده شخصی و اجتماعی ارائه می دهد. با انجام این کار ، مواردی مانند چگونگی تصور افراد از آینده جامعه خود و اینکه آیا این تاثیری در نحوه درک و ارتباط آنها با آینده شخصی خود دارد ، بیان می کند. ادراک آینده پاسخ دهندگان نیز در رابطه با گزارش های نظری تأثیرگذار در نظر گرفته می شود تا شخصیت جامعه معاصر و همراه با آن افق آینده را تشخیص دهند. با استفاده از این بحث ، چند روش جایگزین برای تجسم تجربیات ظریف تفکر آینده نگر پیشنهاد شده است و نقشی که امید می تواند در این روند بازی کند ، پرداخته شده است. این کتاب خوانندگان علاقه مند به جامعه شناسی ریسک ، عدم اطمینان ، زمان و جوانی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

source