کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies

[ad_1]

این کتاب با تلفیق مدل های جهانی آب و هوا ، رویکردهای کوچک سازی و مدل های هیدرولوژیکی ، نمای کلی از جنبه های مختلف تغییر اقلیم را ارائه می دهد. همچنین موضوعاتی را که به درک جامع تغییرات اقلیمی کمک می کنند ، پوشش می دهد. این کتاب شامل مثالهای آماده شده ، س questionsالات مرور ، مشکلات عملی و مطالعات موردی است که آن را برای استفاده به عنوان کتاب درسی در دوره های تحصیلات تکمیلی و برنامه های توسعه حرفه ای مناسب می کند. این کتاب به محققان ، دانشجویان و متخصصان فعال در زمینه آب و هواشناسی خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

source