کتاب Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches

[ad_1]

این کتاب مروری بر تحولات اخیر در بهبود خواص و عملکرد مواد و سازه های مهندسی دارد. این مقاله در مورد خصوصیات مدل سازی مربوط به زمینه های کلاسیک مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و نوری و همچنین موارد مربوط به مقادیر سطح (مانند زبری ، خوردگی و تغییرات ناشی از پوشش سطح) بحث می کند. انواع مواد ارائه شده از فلزات کلاسیک و مواد مصنوعی تا کامپوزیت ها است. رقابت پذیری ناشی از بهره وری هزینه (مانند سازه های سبک تر و پس انداز سوخت متناظر برای سیستم های حمل و نقل) و پایداری (مانند بازیافت یا استفاده مجدد) از عوامل محرک پیشرفت های مهندسی هستند. به دلیل چرخه های ارزیابی مداوم ، نظارت دقیق بر نتایج این تلاش ها دشوار است.

[ad_2]

source