کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications

[ad_1]

این کتاب یک بعد حیاتی را به حوزه بین رشته ای زیست محیطی صنعتی (IE) و یکی از چهار حوزه آن – همزیستی صنعتی (IS) باز می کند. این کتاب مفهوم حلقه بسته را معرفی می کند ، و توضیح می دهد که چگونه صنایع و جوامع می توانند به پایداری محیط زیست دست پیدا کنند ، که برای تجارت امروز ضروری است. با ارائه یک بررسی انتقادی از تعاریف و تحولات برای IE و IS ، این مطالعه نقش اصلی آنها را در بهبود پایداری محیط زیست بیان می کند. نویسنده درس های ارزشمندی را که باید آموخته شود شناسایی می کند و چارچوب های مفهومی را برای هدایت پیاده سازی IE و IS در آینده فراهم می کند. تبدیل سیستم های صنعتی به اکوسیستم های صنعتی حلقه بسته تأثیر منفی فعالیت های صنعتی را بر محیط زیست بسیار کاهش می دهد. بنابراین ، این کتاب یک مطالعه مهم است نه تنها برای دانشمندان مدیریت عملیات ، بلکه همچنین برای کسانی که علاقه مند به تضمین آینده ای پایدار از نظر محیط زیست هستند.

[ad_2]

source