کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :

[ad_1]

این اقدامات بین مهندسان ، طراحان و مدیران در مورد چگونگی پشتیبانی از زنجیره های ارزش در دنیای واقعی از طریق توسعه محصولات زنجیره ای ساخته شده اضافه شده ، ایده ها و دانش مشترکی دارند. مقالات ارائه شده در این کنفرانس دیدگاه جامع و میان رشته ای دارد.

[ad_2]

source